رفتم دفتر مادرم تا بهش سکی باحال تجاوز کنم

نمایش ها: 1082
پسر با مادرش به دفتر رفت تا صحبت کند. مکالمه سکی باحال خود را تبدیل به یک ناسزا, و پسر برداشت دست مادرش. او در زمان خاموش لباس های خود را, خود را بر روی میز شکست, و مورد تجاوز قرار گرفته مادرش. مادر من در یک دامن کوتاه و شورت باقی مانده بود. پسر عصبانی قرار سرطان او, هل شورت او و راست زیر کلیک بر روی دسکتاپ. در طول این روند ، پسر جوانان مادرش را فشرده کرد و با صدای بلند ناله کرد.