برادر و خواهر تصمیم به بازی با عروسک در حالی که پدر و سوپر باحال خارجی مادر خود را در خانه نیست

نمایش ها: 42123
دختر پیام کوتاه خیلی شلوغ بر روی گوشی است که او با توجه به ادعاهای برادرش پرداخت نمی کند. او بیدمشک او با انگشتان دست خود را مالیده, در زمان خاموش خواهرش, لیسید بیدمشک او. اون اصلا شرکت نکرد او فقط غیر روحانی کردن و در تلفن نگاه کرد. مرد بدن او را فشرده, در نهایت او حتی از جیبش خروس سوپر باحال خارجی خود را و آن را به او نشان داد. دختر بلافاصله تبدیل به اطراف. در حالی که پدر و مادر در خانه نیست, برادر و خواهر احمق اطراف.