سخت مجبور, سکی باحال رابطه جنسی با یک متجاوز

نمایش ها: 4211
مرد تبدیل به یک برده جنسی شد. او خود را با باتری برگزار شد و در حال حاضر سکی باحال به او می آید در هر زمان مناسب. مثلا, زمانی که او می ترسد که او می خواهد به فاک یک کودک فقیر در دهان. دختر هیچ چاره ای جز اطاعت ، چرا که او یک برده است. جنس سخت اجباری در فواصل منظم رخ می دهد.