او به طرز وحشیانه ای ضرب و شتم همسرش چرا که او فیلمهای سوپرایرانی باحال آشپزخانه تمیز نیست

نمایش ها: 7500
یک مرد در جلیقه وارد آشپزخانه شد و شروع به سرزنش کردن همسر جوان خود کرد. او شروع به هل دادن دست خود را و فریاد, و سپس پاره لباس های خود را, برداشت موهای خود را, و به سرطان رفت. او در خروس گیر کردم و شروع به لعنتی در همان موقعیت و سپس بر روی زمین مانند یک سگ. او تقریبا برداشت و قسم می خورد. او جلیقه را در اطراف گلو او مانند یک یقه سگ پیچیده کرد. او در برابر میز خم شد و چون او بود آشپزخانه تمیز کردن نیست, او شروع به لعنتی او تقریبا. او آن را در شکم خود را برای باله قرار فیلمهای سوپرایرانی باحال داده و آن را از درد برداشته. در پایان, او به پایان رسید چهره کل دختر.