مرتب سرزنش از یک دختر مدرسه کوس کردن باحال ای با موهای قرمز

نمایش ها: 682
دانش آموز ها به شدت کوس کردن باحال جریمه شدند. معلم خود را به نام مرد با مژه. او یک دانش آموز با موهای قرمز به کلاس دوم و جو در زمان, ساخته شده او پرواز و سرطان. او شلاق را بالا برد و آن را سوراخ کرد. کف زدن دختر روسی به پایان رسید و دختر مدرسه ای الاغ قرمز خود را به دوربین مانند یک نوعی میمون دنیای قدیم نشان داد.